Årsrapport

Her finner du bladbare pdf-versjoner av våre årsrapporter. Tom. 2016 heter selskapet Helseforetaktenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

1. mai. 2017 ble det ansvarlige selskapet omgjort til helseforetak med navnet Luftambulansetjenesten HF.