Årsrapporter

 

Her finner du våre årsrapporter. De er laget som pdf-dokumenter du kan bla i. (se nederst på siden)

 

Nytt navn: 1. mai. 2017 ble vi et helseforetak og fikk navnet Luftambulansetjenesten HF.

Fra 2004 til og med 30. april 2017 het selskapet, Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. (ansvarlig selskap) Kortversjonen av navnet var: Luftambulansetjenesten ANS

 

Delt rapportering: Fra og med 2016 deler vi vår virksomhetsrapportering i to.

1) En årsrapport som legges på denne siden.

2) En mer detaljert aktivitetsrapport som legges under fanen Arkiv/Aktivitetsrapport. Aktivitetsrapporten for 2017 finner du også ved å klikke på denne lenken.

 

Årsrapporter:

(årsrapport for 2017 er forsinket og vil etter planen ferdigstilles høsten 2018)