Årsrapporter

 

Her finner du våre historiske årsrapporter. De er laget som pdf-dokumenter du kan bla i. (se nederst på siden)

Fra 2016 har vi prioritert å å gi ut en mer detaljert årlig aktivtetsrapport. Den finner du her: 

Aktivitetsrapporter | Luftambulansetjenesten