Usynlig blokk

Økt beredskap med luftambulanse på Sør-Østlandet

Publisert 1. april 2016 av Knut Haarvik

Luftambulansetjenesten ANS styrker beredskapen for hele Sør- og Østlandet i sommer.

Luftambulansetjenesten ANS har i samråd med Helse Sør-Øst RHF vedtatt å styrke beredskapen ved luftambulansebasen på Lørenskog i åtte uker i sommer.  Årets ordning er basert på erfaringer fra forsøksordningen i fjor.
 
«I fellesferien er det ekstra stort behov for luftambulansetjenesten. Økt trafikk på veiene og økt fritidsaktivitet fører dessverre også til flere skader og ulykker» Det sier, spesialrådgiver for prehospitale tjenester ved Helse Sør-Øst RHF, Jostein Svendsen.
 

Luftambulansebasen på Lørenskog, Foto: Norsk Luftambulanse AS
Bildet over i større oppløsning
Oversiktsbilde luftambulansebasen på Lørenskog

 Et løft for hele regionen
På basen i Lørenskog har Luftambulansetjenesten ANS to ambulansehelikoptre. Men den store pågangen sommerstid fører noen ganger til at mannskapene bruker opp den tiden de har lov å være i lufta. Tiden en besetning kan fly i løpet av sin arbeidstid er fastsatt av Luftfartstilsynet og internasjonale luftfartsmyndigheter.
 
For å hindre at ambulansehelikoptre blir stående på bakken uten mannskap som kan fly dem har derfor Luftambulansetjenesten ANS satt av penger til en bakvaktsordning.
«Med ett mannskap i bakvakt som kan overta når de andre har brukt opp sin flytid får vi en langt mer robust beredskap og større tilgjengelighet på luftambulanser sommerstid» sier Svendsen.
 
Helse Sør-Øst mener bakvaktsordningen gir positive ringvirkninger i hele deres region.
«Med et uthvilt mannskap ekstra kan også helikoptrene på Lørenskog bistå og hjelpe andre nabobaser med å løse deres oppdrag», påpeker Svendsen.
 
Vil redde liv
«Dette er gledelig», sier avdelingsleder og avdelingsoverlege ved luftambulanse avdelingen ved Universitetssykehuset i Oslo, Hans Julius Heimdal.
 
«Tilgjengelighet på luftambulansehelikopter med lege om bord kan i noen tilfeller bety at liv berges. Og ved rask og riktig hjelp redder man ofte mer av livskvaliteten til pasienten etter endt sykehusbehandling. For eksempel ved at man redder flere hjerneceller ved et hjerneslag», sier han.
 
Heimdal flyr selv som lege på helikoptrene ved Lørenskog og mener økt tilgjengelighet på helikopter sommerstid også betyr at Oslo Universitetssykehus kan få utskrevet sine pasienter raskere.
«Det sikrer at vi kan fly ut pasienter til andre sykehus. Dermed får vi plass til å ta inn nye pasienter fra andre deler av landet», påpeker han.
 
Øker beredskapen permanent
Luftambulansetjenesten ANS eies av de regionale helseforetakene og har det operative ansvaret for all luftambulanse i Norge. Daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell, sier beredskapen for Lørenskogbasen og dermed hele Østlandet skal styrkes permanent.
 
«Ja vi får en bedre og mer robust beredskap i store deler av landet i den nye ambulansehelikopterkontrakten som trer i kraft i 2018. For basen på Lørenskog betyr det at helikoptrene aldri vil bli stående på bakken som et resultat av arbeids og hviletidsbestemmelser», sier han.
 
Fire flyselskap konkurrerer nå om å få fly helikoptrene til Luftambulansetjenesten ANS. Disse er Airlift AS, Lufttransport RW AS, Norsk Luftambulanse AS og Scandinavian Medicopter AB
 
Kontaktpersoner:
Øyvind Juell, daglig leder Luftambulansetjenesten ANS, Mobiltelfon: 926 53 078
Hans Julius Heimdal, avdelingsleder og avdelingsoverlege ved luftambulanse avdelingen ved Universitetssykehuset i Oslo. Mobiltelefon: 952 51 053

Mer om Luftambulansetjenesten ANS finner du på: www.luftambulansetjenesten.no
Pressebilder finner dere her: http://www.luftambulanse.no/pressebilder-press-pictures

Har du spørsmål om Luftambulansetjenesten kontakt:
Haarvik Knut
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 91363044
E-post: kh@luftambulansetjenesten.no

 

- See more at: http://www.luftambulanse.no/%C3%B8kt-beredskap-luftambulansene-p%C3%A5-s...

Luftambulansetjenesten ANS styrker beredskapen for hele Sør- og Østlandet i sommer.

Luftambulansetjenesten ANS har i samråd med Helse Sør-Øst RHF vedtatt å styrke beredskapen ved luftambulansebasen på Lørenskog i åtte uker i sommer.  Årets ordning er basert på erfaringer fra forsøksordningen i fjor.
 
«I fellesferien er det ekstra stort behov for luftambulansetjenesten. Økt trafikk på veiene og økt fritidsaktivitet fører dessverre også til flere skader og ulykker» Det sier, spesialrådgiver for prehospitale tjenester ved Helse Sør-Øst RHF, Jostein Svendsen.
 

Luftambulansebasen på Lørenskog, Foto: Norsk Luftambulanse AS
Bildet over i større oppløsning
Oversiktsbilde luftambulansebasen på Lørenskog

 Et løft for hele regionen
På basen i Lørenskog har Luftambulansetjenesten ANS to ambulansehelikoptre. Men den store pågangen sommerstid fører noen ganger til at mannskapene bruker opp den tiden de har lov å være i lufta. Tiden en besetning kan fly i løpet av sin arbeidstid er fastsatt av Luftfartstilsynet og internasjonale luftfartsmyndigheter.
 
For å hindre at ambulansehelikoptre blir stående på bakken uten mannskap som kan fly dem har derfor Luftambulansetjenesten ANS satt av penger til en bakvaktsordning.
«Med ett mannskap i bakvakt som kan overta når de andre har brukt opp sin flytid får vi en langt mer robust beredskap og større tilgjengelighet på luftambulanser sommerstid» sier Svendsen.
 
Helse Sør-Øst mener bakvaktsordningen gir positive ringvirkninger i hele deres region.
«Med et uthvilt mannskap ekstra kan også helikoptrene på Lørenskog bistå og hjelpe andre nabobaser med å løse deres oppdrag», påpeker Svendsen.
 
Vil redde liv
«Dette er gledelig», sier avdelingsleder og avdelingsoverlege ved luftambulanse avdelingen ved Universitetssykehuset i Oslo, Hans Julius Heimdal.
 
«Tilgjengelighet på luftambulansehelikopter med lege om bord kan i noen tilfeller bety at liv berges. Og ved rask og riktig hjelp redder man ofte mer av livskvaliteten til pasienten etter endt sykehusbehandling. For eksempel ved at man redder flere hjerneceller ved et hjerneslag», sier han.
 
Heimdal flyr selv som lege på helikoptrene ved Lørenskog og mener økt tilgjengelighet på helikopter sommerstid også betyr at Oslo Universitetssykehus kan få utskrevet sine pasienter raskere.
«Det sikrer at vi kan fly ut pasienter til andre sykehus. Dermed får vi plass til å ta inn nye pasienter fra andre deler av landet», påpeker han.
 
Øker beredskapen permanent
Luftambulansetjenesten ANS eies av de regionale helseforetakene og har det operative ansvaret for all luftambulanse i Norge. Daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell, sier beredskapen for Lørenskogbasen og dermed hele Østlandet skal styrkes permanent.
 
«Ja vi får en bedre og mer robust beredskap i store deler av landet i den nye ambulansehelikopterkontrakten som trer i kraft i 2018. For basen på Lørenskog betyr det at helikoptrene aldri vil bli stående på bakken som et resultat av arbeids og hviletidsbestemmelser», sier han.
 
Fire flyselskap konkurrerer nå om å få fly helikoptrene til Luftambulansetjenesten ANS. Disse er Airlift AS, Lufttransport RW AS, Norsk Luftambulanse AS og Scandinavian Medicopter AB
 
Kontaktpersoner:
Øyvind Juell, daglig leder Luftambulansetjenesten ANS, Mobiltelfon: 926 53 078
Hans Julius Heimdal, avdelingsleder og avdelingsoverlege ved luftambulanse avdelingen ved Universitetssykehuset i Oslo. Mobiltelefon: 952 51 053

Mer om Luftambulansetjenesten ANS finner du på: www.luftambulansetjenesten.no
Pressebilder finner dere her: http://www.luftambulanse.no/pressebilder-press-pictures

Har du spørsmål om Luftambulansetjenesten kontakt:
Haarvik Knut
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 91363044
E-post: kh@luftambulansetjenesten.no

 

- See more at: http://www.luftambulanse.no/%C3%B8kt-beredskap-luftambulansene-p%C3%A5-s...

Luftambulansetjenesten ANS styrker beredskapen for hele Sør- og Østlandet i sommer.
Luftambulansetjenesten ANS har i samråd med Helse Sør-Øst RHF vedtatt å styrke beredskapen ved luftambulansebasen på Lørenskog i åtte uker i sommer.  Årets ordning er basert på erfaringer fra forsøksordningen i fjor.
 
«I fellesferien er det ekstra stort behov for luftambulansetjenesten. Økt trafikk på veiene og økt fritidsaktivitet fører dessverre også til flere skader og ulykker» Det sier, spesialrådgiver for prehospitale tjenester ved Helse Sør-Øst RHF, Jostein Svendsen.
 

Luftambulansebasen på Lørenskog, Foto: Norsk Luftambulanse AS
Bildet over i større oppløsning
Oversiktsbilde luftambulansebasen på Lørenskog

 Et løft for hele regionen
På basen i Lørenskog har Luftambulansetjenesten ANS to ambulansehelikoptre. Men den store pågangen sommerstid fører noen ganger til at mannskapene bruker opp den tiden de har lov å være i lufta. Tiden en besetning kan fly i løpet av sin arbeidstid er fastsatt av Luftfartstilsynet og internasjonale luftfartsmyndigheter.
 
For å hindre at ambulansehelikoptre blir stående på bakken uten mannskap som kan fly dem har derfor Luftambulansetjenesten ANS satt av penger til en bakvaktsordning.
«Med ett mannskap i bakvakt som kan overta når de andre har brukt opp sin flytid får vi en langt mer robust beredskap og større tilgjengelighet på luftambulanser sommerstid» sier Svendsen.
 
Helse Sør-Øst mener bakvaktsordningen gir positive ringvirkninger i hele deres region.
«Med et uthvilt mannskap ekstra kan også helikoptrene på Lørenskog bistå og hjelpe andre nabobaser med å løse deres oppdrag», påpeker Svendsen.
 
Vil redde liv
«Dette er gledelig», sier avdelingsleder og avdelingsoverlege ved luftambulanse avdelingen ved Universitetssykehuset i Oslo, Hans Julius Heimdal.
 
«Tilgjengelighet på luftambulansehelikopter med lege om bord kan i noen tilfeller bety at liv berges. Og ved rask og riktig hjelp redder man ofte mer av livskvaliteten til pasienten etter endt sykehusbehandling. For eksempel ved at man redder flere hjerneceller ved et hjerneslag», sier han.
 
Heimdal flyr selv som lege på helikoptrene ved Lørenskog og mener økt tilgjengelighet på helikopter sommerstid også betyr at Oslo Universitetssykehus kan få utskrevet sine pasienter raskere.
«Det sikrer at vi kan fly ut pasienter til andre sykehus. Dermed får vi plass til å ta inn nye pasienter fra andre deler av landet», påpeker han.
 
Øker beredskapen permanent
Luftambulansetjenesten ANS eies av de regionale helseforetakene og har det operative ansvaret for all luftambulanse i Norge. Daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell, sier beredskapen for Lørenskogbasen og dermed hele Østlandet skal styrkes permanent.
 
«Ja vi får en bedre og mer robust beredskap i store deler av landet i den nye ambulansehelikopterkontrakten som trer i kraft i 2018. For basen på Lørenskog betyr det at helikoptrene aldri vil bli stående på bakken som et resultat av arbeids og hviletidsbestemmelser», sier han.
 
Fire flyselskap konkurrerer nå om å få fly helikoptrene til Luftambulansetjenesten ANS. Disse er Airlift AS, Lufttransport RW AS, Norsk Luftambulanse AS og Scandinavian Medicopter AB
 
Kontaktpersoner:
Øyvind Juell, daglig leder Luftambulansetjenesten ANS, Mobiltelfon: 926 53 078
Hans Julius Heimdal, avdelingsleder og avdelingsoverlege ved luftambulanse avdelingen ved Universitetssykehuset i Oslo. Mobiltelefon: 952 51 053

 

Fakta om Luftambulansetjesten ANS finner du her: Fakta om Luftambulansetjenesten
Mer om Luftambulansetjenesten ANS finner du på: www.luftambulansetjenesten.no
Pressebilder finner dere her: http://www.luftambulanse.no/pressebilder-press-pictures

 

Har du spørsmål om Luftambulansetjenesten kontakt:
Haarvik Knut
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 91363044
E-post: kh@luftambulansetjenesten.no