ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE - Svalbard 2014

Svalbards beliggenhet og ressursknapphet gjør Svalbard sårbar på helseberedskapssiden. Ulike hendelser kan derfor føre til behov for bistand fra fastlandet. Øvelse Svalbard  har som mål å teste plan- og avtaleverket for helseberedskapen.  Øvelse er en samvirkeøvelse der aktører fra Helsedirektoratet, Helse Nord RHF, Sysselmannen på Svalbard, Longyearbyen lokalstyre, andre lokale aktører på Svalbard og forsvaret deltar. 

Pressemeldinger, se nedenfor;