• Snøskred – en medisinsk og redningsteknisk strategi - oppdatering (Ambulansehelikopterbasen UNN)