15. mai 2017

Tid: 15. mai 2017 

Sted: Gardermoen kl 1600

 

Saksnr    Tittel

10-2017 Godkjenning av innkalling

11-2017 Godkjenning av saksliste

12-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.03.17

13-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.04.17

14-2017 Virksomhetsrapport (tertialrapport til eierne)

15-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (unntatt offentlighet)

16-2017 Anskaffelse av basefasiliteter for ambulansefly (unntatt offentlighet)

17-2017 Orientering fra administrerende direktør

18-2017 Eventuelt

 

 

 

Vedlegg

Sakspapirer