16. februar 2017

Tid: 16. februar 2017 kl 0900-1300

Sted: Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen

Saksnr    Tittel

 

14-2017 Godkjenning av innkalling

15-2017 Godkjenning av saksliste

16-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. januar 2017

17-2017 Virksomhetsrapport

18-2017 Årsregnskap 2016 og styrets årsberetning 2016

19-2017 Helikopterbaser eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (unntatt offentlighet)

20-2017 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 27. februar 2017

21-2017 Revisjonsprogram 2017

22-2017 Ambulansehelikoptertjenesten fra 1. juni 2018 - status (unntatt offentlighet)

23-2017 Daglig leders orientering

24-2017 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapir