27. januar 2017

Tid: 27. januar 2017

Sted: Telefonmøte

Saksnr    Tittel

1-2017 Godkjenning av innkalling            

2-2017 Godkjenning av saksliste               

3-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte15. desember 2016             

4-2017 Virksomhetsrapport             

5-2017 Foreløpig årsregnskap              

6-2017 Årlig melding          

7-2017 Ambulanseflyanskaffelsen (unntatt offentlighet)

8-2017 Anskaffelse av Pc-utstyr for ambulanse- og redningshelikopter         

9-2017 Anskaffelse basefasiliteter (unntatt offentlighet)            

10-2017 Økonomisk revisjon (unntatt offentlighet)

11-2017  Referatsak - Lønnsoppgjør for ansatte med individuelle arbeidsavtaler

12-2017 Informasjon fra daglig leder     

13-2017 Eventuelt 

               

Vedlegg

Sakspapir