30. mars 2017

Tid: 30. mars 2017 kl 0800

Sted: Luftambulansetjenesten ANS - Bodø

 

Saksnr    Tittel

28-2017 Godkjenning av innkalling

29-2017 Godkjenning av saksliste

30-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte  16. februar 2017

31-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte  20. februar 2017

32-2017 Virksomhetsrapport pr. 28.02.17

33-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (unntatt offentlighet)

34-2017 Oppdragsdokument 2017

35-2017 Overdragelse av virksomheten fra Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF - status

36-2017 Effektivisering og forbedring av ambulanseflytjenesten

37-2017 Daglig leders orientering

38-2017 Eventuelt

 

 

Vedlegg

Saksliste og protokoller

Sak 32-2017

Sak 34-2017

Oppdragsdokument 2017

Sak 35-2017

Stiftelsesprotokoll

Foretaksavtale og protokoller

sak 36-2017

sak 37-2017