Usynlig blokk

Alle helikopter i drift etter at filter er fjernet

Publisert 7. desember 2021 av Elin Åsbakk Lind

(Sist endret 13. desember 2021)

7. desember 2021  kom en Safety Information Notice (SIN) der Airbus Helicopters setter strenge begrensninger for flygning i snørvær med helikoptertypen H145. Beredskapen ved seks luftambulansebaser blir rammet en periode: Lørenskog, Arendal, Bergen, Trondheim, Brønnøysund og Kirkenes. 
 
Oppdatert 13.desember: Alle helikopterne har nå fått fjernet filtrene og er i normal drift. 
 
Base Harstad har ikke IBF og er derfor ikke berørt. Andre helikoptertyper som opererer ved luftambulansebasene i Norge er ikke berørt. 
 
Begrensningene gjelder helikoptertypen H145 med såkalt IBF (inlet barrier filter). Airbus Helicopters har besluttet at det ikke skal flys under disse værforholdene:
 -        Flygninger i fallende eller blåsende snø
-        Flygninger under 5 grader og synlig fuktighet. Synlig fuktighet er snø, sludd, is eller take/skyer som reduserer sikten under 800 meter.
 

Beredskapen følges nøye

Luftambulansetjenesten HF hadde allerede satt grønn beredskap som følge av smittesituasjonen da begrensingene ble kjent og følger derfor situasjonen nøye.

- Slik det er i dag anser vi ikke beredskapen som kritisk, og dersom demodifiseringen går så raskt på basene som operatøren har lagt opp til så ser vi ikke grunn til å iverksette noen ekstra tiltak pr nå, sier administrerende direktør Øyvind Juell. 

Begrensingene kommer etter en hendelse 20.november 2021 hvor ambulansehelikopteret som er stasjonert ved Harstadbasen fikk en motorstans under oppdrag. 
 
Undersøker hendelsen
Produsent av motor og produsent av helikopter vet fortsatt ikke med sikkerhet årsaken til at en motor stanset under flyvning i ved Kongsviks i Troms, og den andre etter landing i Brønnøysund. Men man vet at det har sammenheng med den ekstra installasjonen av såkalte inlet barrier filter (IBF), som skal filtrere luften inn til motorene for å redusere slitasje. 
 
-       Det kom i dag tilbakemelding fra produsenten som setter strenge begrensninger for denne installasjonen. Det betyr dessverre i praksis at vi ikke kan fly med denne typen helikopter under det værforholdene som er beskrevet før IBF er fjernet. Norsk Luftambulanse Helikopter vil derfor umiddelbart starte demodifisering, det vil si at vi fjerner denne installasjonen. Dette arbeidet har alt startet, sier Leif Olstad, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse Helikopter. 
 
Dette tiltaket kommer før Airbus Helicopers og Statens Havarikommisjon har ferdigstilt sine undersøkelser. 
 
For mer informasjon rundt begrensingene:
Randi Johannessen Buckley, Konstituert kommunikasjonsdirektør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse AS. Tlf 920 16 406. 
 
For mer info om beredskapen som følge av begrensingene: 
Elin Åsbakk Lind, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF, tlf 952-20149