Usynlig blokk

Alle ni ambulansefly er tilbake i normal beredskap over hele landet

Publisert 24. mars 2018 av Knut Haarvik

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten HF lørdag 24. mars 2018

Fredag morgen var Luftambulansetjenestens ni fly tilbake i normal beredskap. Etter noen vanskelige dager der beredskapen i perioder har vært for dårlig ved vekslende baser er vaktplanene nå dekket opp, og det forventes normal beredskap for hele påsken.

- Dette er godt nytt og jeg vil berømme driftskontoret til Lufttransport FW AS og selskapets piloter som strekker seg for å dekke inn vaktene, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

I deler av mars har om lag 25 prosent av pilotene i flyselskapet Lufttransport FW AS vært ute av drift. Årsaken er sykdom, oppsigelser og at selskapet bruker erfarne piloter på å fly utsjekk med nyansatte som skal inn i tjeneste og erstatte dem som slutter. Som følge av dette har det blitt vanskelig å dekke inn alle vaktene og gi den beredskapen selskapet har forpliktet seg til i sin kontrakt med Luftambulansetjenesten HF.

- Vi i Helse Nord RHF, som har ansvaret for at pasientene får hjelp, har holdt oss oppdatert om situasjonen. Vi har ingen opplysninger om at liv eller helse har vært truet. Pasientene får hjelp. Så langt har situasjonen gått ut over de transportene som ikke haster veldig. Disse oppdragene har blitt løst ved hjelp av alternative transportmidler eller noe lengre ventetid. Vi berømmer det arbeidet Lufttransport FW AS gjør for å sørge for personell. Alle fly vil være operative i påska, slik det ser ut nå, sier fagdirektør Geir Tollåli.
 
I Norge løses nær 98 prosent av alle syketransporter med bilambulanser. Luftambulansetjenestens 9 fly og 13 helikoptre løser om lag to prosent av oppdragene. Omtrent halvparten av oppdragene til redningshelikoptrene er luftambulanseoppdrag for luftambulansetjenesten. I tillegg har mange helseforetak ambulansebåter flere steder langs kysten.
 
- I perioder med svekket beredskap i deler av denne akuttmedisinske kjeden overføres oppdragene som regel til andre deler av den. Denne fleksibiliteten er en styrke for den norske akuttberedskapen og er helt vanlig å bruke for eksempel når dårlig vær gjør det vanskelig å fly, sier Juell.
 
Kontaktpersoner Luftambulansetjenesten HF:
Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 926 53 078