Usynlig blokk

Ambulansefly i regi av EU etableres i Nord-Norge

Publisert 5. mars 2021 av Elin Åsbakk Lind

Etableringen er en del av rescEU-ordningen og kan brukes til transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer mellom land i Europa.

Når det ikke er på oppdrag for EU, skal flyet inngå i ordinær nasjonal luftambulansetjeneste.

Du kan lese hele saken på Helse Nord sine nettsider her: 

Ambulansefly i regi av EU etableres i Nord-Norge - Helse Nord RHF (helse-nord.no)