Usynlig blokk

Ambulansefly på beredskap - Status i dag

Publisert 3. oktober 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 2. april 2020)

Beredskapsstatus for ambulansefly

Det er fra ulike hold etterlyst mer informasjon om beredskapen med ambulansefly i Nord Norge. Luftambulansetjenesten HF legger derfor ut status for ambulansefly slik at de som ønsker det kan følge den.

For tilgang til dagens rapport, se PDF-vedlegget nederst på siden. Statusrapporten oppdateres daglig.

 

En nasjonal tjeneste

De fleste luftambulanseoppdragene i Nord Norge løses av de seks flyene og fem helikoptrene som er stasjonert i landsdelen. I tillegg benyttes fly fra Sør-Norge nordover ved behov. Fly fra Nord Norge brukes også til oppdrag sørover.  Når en luftambulansebase et sted i landet må gå av beredskap, dekkes beredskapen med tjenestens andre fly og helikoptre. Luftambulansetjenesten ses alltid i sammenheng med bil- og båtambulansetjenesten.

 

Bakgrunn

Babcock overtok ansvaret for å fly tjenestens fly 1. juli. Selskapet har vært gjennom en periode med gjentagende tekniske feil på de nye flyene. Dette har svekket beredskapen og gjort planlegging av oppdrag krevende.

 

Spørsmål kan stilles til kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik.

E-post kh@luftambulansetjenesten.no. Telefon 913 63 044.

 

Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig.  Den er eid og finansiert av de fire regionale helseforetakene.

 

Vedlegg: 

Ingen relaterte nyheter.