Usynlig blokk

Ambulanseflyanskaffelsen 2019-2030

Publisert 25. mai 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 8. mai 2018)

Tre notat om juridisk handlingsrom for avlysning i ambulanseflyanskaffelsen
14. juni 2018
Det har i den senere tid vært mange som ønsker innsyn i juridiske råd og vurderinger Luftambulansetjeneste
Virksomhetsoverdragelse i ambulanseflyanskaffelsen – offentliggjøring av dokumenter
06. juni 2018
Det har i den senere tid vært mange som ønsker innsyn i juridiske råd og vurderinger Luftambulansetjeneste
Forankring og fullmakt til å anskaffe ambulanseflytjenester i RHF-ene
23. mars 2018
Det er Luftambulansetjenesten som anskaffer ambulansefly- og ambulansehelikoptertjenester og inngår kontra
Luftambulansetjenesten HF har signert ny kontrakt for ambulanseflytjenester
28. juni 2017
Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF har i dag inngått avtale om kjøp av ambulanseflytjenester med Bab
Utsatt signering av ambulanseflykontrakt
23. juni 2017
 
Forbedringer i ambulanseflytjenesten fra 2019
12. juni 2017
Slik gjennomførte vi ambulanseflyanskaffelsen 2019
12. juni 2017
Utfyllende informasjon med rangering av tilbud
12. juni 2017
Utfyllende informasjon med rangering av tilbud - Ambulanseflyanskaffelsen 2019
Ordliste som gjør offentlige anskaffelser lett å forstå
12. juni 2017
Luftambulansetjenesten får helt nye fly
12. juni 2017
Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly.