Usynlig blokk

Ambulanseflyanskaffelsen 2019 -2030

Publisert 25. mai 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 27. mai 2016)

Utsatt signering av ambulanseflykontrakt
23. juni 2017
 
Forbedringer i ambulanseflytjenesten fra 2019
12. juni 2017
Slik gjennomførte vi ambulanseflyanskaffelsen 2019
12. juni 2017
Utfyllende informasjon med rangering av tilbud
12. juni 2017
Utfyllende informasjon med rangering av tilbud - Ambulanseflyanskaffelsen 2019
Ordliste som gjør offentlige anskaffelser lett å forstå
12. juni 2017
Luftambulansetjenesten får helt nye fly
12. juni 2017
Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly.
To flyselskap konkurrerer om milliardkontrakt
11. februar 2017
Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS
Konkurransegrunnlag - Ambulanseflytjenester 2019
11. februar 2017
Det vises til pressemelding publisert 11. februar 2017.
Tre flyselskap er klar for konkurranse om milliardkontrakt
27. desember 2016
Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS.
Nyhetsbrev fra Luftambulansetjenesten ANS 17.11.2016
17. november 2016
Ambulanseflyanskaffelsen er utlyst på Doffin.