Usynlig blokk

Ambulanseflyberedskap i desember og for 2. halvår av 2019

Publisert 14. januar 2020 av Knut Haarvik

 

I desember leverte Babcock 90,33 % beredskap med luftambulansetjenestens egne ni fly.  Medregnet ekstra fly for kort- og langbane som selskapet selv satte inn i desember, leverte Babcock 95,57 % beredskap i årets siste måned. (Dette er den beredskapen Babcock kan påvirke, styre og holdes ansvarlig for).

 

For å finne faktisk levert beredskap må man trekke fra utmeldinger grunnet mangel på flysykepleier og andre beredskapsavbrudd som Babcock ikke er ansvarlig for. Når dette er gjort ble det samlet levert 87, 82 % beredskap med tjenestens egne fly og 93, 06 % når Babcocks ekstra fly tas med.

 

Luftambulansetjenesten HF leide også inn flere fly i desember. Når de tas med, ble det medregnet alle typer beredskapsavbrudd, totalt levert 97,85 % i desember.  I tillegg til dette leverte også Forsvarets helikopter i Kirkenes 24 timers beredskap gjennom hele måneden.

 

Målepunktet er 100 % tilgjengelighet.  Det vil si; det teoretisk mulige antallet timer tjenestens ni fly kunne ha vært i beredskap dersom ingen av dem fikk beredskapsavbrudd av noen art i desember. Når det settes inn flere enn ni fartøy i tjenesten kan beredskapen i perioder derfor overstige 100 %.

 

 

To store utfordringer

I desember oppstod det to akutte utfordringer for ambulanseflyberedskapen på kortbanenettet som ikke fullt ut lot seg erstatte ved innleie av ekstra fly.

 

  1. Den 6. desember ble fem kortbanefly satt på bakken. Fire av dem i omlag to uker med samme type propellproblemer. De seks gjenværende kortbaneflyene ble også ilagt strengere værbegrensinger. Dette svekket kortbaneberedskapen vesentlig. I nær 14 dager ble det på det meste satt inn seks ekstra fly.

 

  1. I julehelgen gikk alle de tre flyene i Finnmark av beredskap på grunn av akutt sykdom. Totalt ble 70 % av pilotene i Kirkenes og Alta syke. Babcock måtte få andre piloter til å overta nesten alle vaktene og fikk en stor utfordring med å få friske piloter fløyet opp til Kirkenes og Alta fordi det går få rutefly i høytiden.

 

Oppsummert har tjenesten i perioder av måneden hatt overkapasitet, mens beredskapen ble vesentlig svekket i starten av de to periodene med propellproblemer og sykdom, inn til ekstraressurser ble mobilisert.

 

 

Halvårstall

Gjennom det første halvåret av kontrakten Babcock overtok 1. juli 2019 har selskapet levert 87,27 beredskap med tjenestens ni fly og 90,23 % medregnet andre fly Babcock selv har satt inn i tjenesten.

 

De største utfordringene har vært en krevende oppstart i juli måned samt de to hendelsene med svekket beredskap i desember.  Mellom disse periodene har Babcock levert noe over 90 prosent beredskap med tjenestens ni fly. Både Babcock og Luftambulansetjenesten HF har i flere omganger hentet inn eksterne fly og bistand fra Forsvaret med et legebemannet helikopter i Kirkenes for å sikre beredskapen.  

 

 

I tabellen under betyr begrepet samlet at alle former for beredskapsavbrudd er tatt med, også de Babcock som operatør ikke kan påvirke og ikke holdes ansvarlig for:

 

Ekstra resurser i tjenesten gjennom vinteren

Det er satt inn flere ekstra ressurser i ambulanseflytjenesten for å sikre god beredskap gjennom vinteren.    

 

  • Forsvarets legebemannede helikopter i Kirkenes. Står frem til 15. april.
  • Et jetfly i Tromsø. Står frem til 5. april.
  • Babcock har et ekstra fly på beredskap i Alta som bemannes med kortbanepiloter så raskt som mulig. Står i Finnmark til selskapet leverer jevn og høy beredskap med tjenestens ni fly.