Usynlig blokk

Ambulanseflyberedskapen styrket med ekstra jetfly i Tromsø frem til påske

Publisert 9. januar 2020 av Knut Haarvik

 

Luftambulansetjenesten HF har inngått avtale med danske JoinJet og norske AMS/Airwing om å levere jetflyberedskap fra Tromsø frem til 5. april i år. Ambulanseflyberedskapen for Svalbard og Nord Norge er dermed styrket frem til påske.

 

- De to selskapene skal begge levere sine jetflytjenester med lege og sykepleier ombord. Airwing leverer beredskap i partallsuker og JoinJet i oddetalls uker, forteller administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Jetflyberedskapen i Tromsø vil stå på hvilende beredskap gjennom døgnet og flyene kan brukes operativt i 12 timer fra det tidspunktet de blir aktivisert og tildelt oppdrag. Denne beredskapen kommer i tillegg til tjenestens eget jetfly og åtte propelldrevne kortbanefly. Jetfly er særlig effektivt og raskt på lange oppdrag.

 

Ingen av selskapene klarte å skaffe hangar fasiliteter, hverken i Tromsø eller ved annen egnet lufthavn i Nord-Norge. Den beste løsningen ble derfor at begge leverandørene deler på å ha beredskap hver sin uke, der flyet står parkert ute på Langnes lufthavn i Tromsø.

Ut i fra de rådende forhold gir dette en robust løsning, med best mulig fleksibilitet. Selskapene kan gjøre nødvendig teknisk ettersyn og evt. utbedringer på flyene den uken de ikke er i beredskap og slipper å gjøre dette i en beredskapsperiode. Medisinsk kan også fylle opp forbruksutstyr og medikamenter på sin hjemmebase. Ulempen er at flyene i perioder med dårlig vær må avises ved aktivering for oppdrag. Men hangar var ikke å oppdrive på kort varsel.

 

- De to selskapene har begge vist stor vilje til å finne gode løsninger på et krevende oppdrag, sier Juell.

 

Både JoinJet og AMS/Airwing har levert ekstra beredskap til luftambulansetjenesten ved flere anledninger og luftambulansetjenesten har god erfaring med selskapenes evne til å levere ambulanseflytjenester av høy kvalitet.