Usynlig blokk

Ambulanseflystatus - 3. oktober 2019 til 15. mai 2020

Publisert 3. oktober 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 5. juni 2020)

Avsluttet.

Siden nyttår har operatørselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA) levert beredskap med tjenestens ambulansefly på et tilfredsstillende og etter hvert svært høyt nivå, både teknisk og operativt. I april leverte selskapet 98, 45 % beredskap innenfor operatørs kontroll. Det er på nivå med den svært høye beredskapen ambulansehelikoptertjenesten leverer.  Så langt i mai ligger den leverte beredskapen på omtrent tilsvarende nivå.

 

Luftambulansetjenesten HF har derfor avsluttet praksisen med daglige publiseringer av beredskapsstatus for ambulanseflyene på våre nettsider. Oversending av disse statusrapportene til Helse- og omsorgsdepartementet opphører også.

 

Oversikt over levert beredskap vil etter dette på vanlig måte bli offentliggjort i våre årlige virksomhetsrapporter.

 

Den daglige rapporteringen ble iverksatt på grunn av ujevn beredskap med ambulansefly etter operatørskiftet 1. juli 2019.

Leveransen for hver enkelt dag i rapporteringsperioden ligger i PDF-ene under:

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen relaterte nyheter.