Usynlig blokk

Ambulansehelikopter 2018

Publisert 28. oktober 2015 av Roy Inge Nygaar...

(Sist endret 30. mai 2016)

Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS 28. oktober 2015.

 

Prekvalifisering av tilbydere - Ambulansehelikoptertjenester 2018

Prekvalifiseringsgrunnlaget ble lagt ut 27. oktober, og er vedlagt dette nyhetsbrevet. Det inneholder en del detaljer som ikke har vært publisert tidligere, og som bør være interessant lesning. Blant annet kreves det at interessenter har erfaring fra luftambulanse- og/eller SAR-tjeneste for å kunne delta i konkurransen. Vi arrangerer en prekvalifiseringskonferanse i Bodø den 9. november. Aktuelle interessenter kan fremme søknad om prekvalifisering innen 27. november.

Høringsrunden

Vi har hatt svært god respons på høringsrunden, med gode og konstruktive innspill til kravspesifikasjonen. Det er første gang kravspesifikasjonen har vært sendt på høring før endelig ferdigstilling. Vi har fått uvurderlige innspill som vil bli innarbeidet, og som løfter kvaliteten på arbeidet og tjenesten fremover. Noen av innspillene kan ikke tas til følge (for eksempel innspill på strategiske punkter som allerede er besluttet av eierne, og punkter som begrenser konkurransen i for stor grad).

Anskaffelsesprosjektet

Prosjektgruppen har hatt flere møter i perioden siden forrige nyhetsbrev. I begynnelsen av oktober deltok hele prosjektgruppen på helikoptermessen Helitech 2015, som ble arrangert i London. Der hadde vi møter med helikopterprodusenter og leverandører av medisinsk innredning, i tillegg til flere andre aktuelle leverandører. Vi besøkte også London HEMS.

Det er mye arbeid som gjenstår, men fortsatt ser det ut til at planen om å sende Konkurransegrunnlaget til prekvalifiserte tilbydere rett før jul skal holde.

 

Spørsmål kan rettes til:

 

Per-Marthin Karlsen per-marthin.karlsen@hinas.no (prosjektleder)

Roy Inge Jenssen rij@luftambulansetjenesten.no (prosjektkoordinator)