Ambulansehelikopter i Sør-Troms/Nordre Nordland

 


Prosjektgruppe i Helse Nord har lagt fram sin rapport

 

Prosjektgruppen i Helse Nord som har utredet behovet for et ambulansehelikopter i Sør-Troms/Nordre Nordland, la fram sin rapport 21. desember.

Gruppens konklusjoner:

- Det er behov for et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland.
- Basen til et ev. ambulansehelikopter anbefales etablert ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
- Før det kan besluttes om det skal etableres en ny helikopterbase, foreslås det gjennomført et samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet for å utrede grunnlaget for en kombinert ambulanse-, søk- og redningstjeneste.

Se hele rapporten (vedlagt) nedenfor.

Se også Lars Vorlands (AD Helse Nord RHF) fredagsbrev 1. mars 2013