Usynlig blokk

Ambulansehelikopteranskaffelsen 2018-2028

Publisert 24. mai 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 8. mai 2018)

Ambulansehelikopter 2018
28. oktober 2015
Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS 28. oktober 2015.  
Ambulansehelikopter 2018
25. september 2015
Se vedlegg.
Nyhetsbrev - Ambulansehelikopter 2018
21. september 2015
Se vedlagte nyhetsbrev (21.09.2015).
Ambulansehelikoptertjenester fra juni 2018
10. april 2015
Forprosjektet for anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester fra juni 2018 er startet og planlegges avslu