Usynlig blokk

Ambulansehelikopteranskaffelsen 2018 -2028

Publisert 24. mai 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 17. november 2016)

Ambulansehelikopter 2018
25. september 2015
Se vedlegg.
Nyhetsbrev - Ambulansehelikopter 2018
21. september 2015
Se vedlagte nyhetsbrev (21.09.2015).
Ambulansehelikoptertjenester fra juni 2018
10. april 2015
Forprosjektet for anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester fra juni 2018 er startet og planlegges avslu