Usynlig blokk

Ambulansehelikopteret i Harstad er tilbake i normal beredskap

Publisert 20. desember 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 9. januar 2020)

 

Fredag 20. desember flyttet mannskapet inn i ny boligdel ved den midlertidige ambulansehelikopterbasen i Harstad. Dermed er basen tilbake på normal beredskap med 15 minutters responstid.

 

Siden basen ble flyttet til Harstad 14. oktober har mannskapet bodd på hotell i påvente av at boligseksjonen ved den nye midlertidige basen på Stangnes skulle bli ferdig. Disse ukene har basen hatt 30 minutters responstid fordi det har tatt tid å kjøre de ca. 5 kilometer fra hotellet i Harstad sentrum til basen.

Den midlertidige basen består av en leid hangar og landingsplass hos Heli-Team AS på Stangnes i Harstad. I tilknytning er det nå bygd en midlertidig boligseksjon for mannskapet.

 

Bakgrunn

I april 2015 ble den midlertidige ambulansehelikopterbasen for Sør-Troms og nordre Nordland etablert i Forsvarets lokaler på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. En permanent base ble tegnet og planlagt bygd på sivil del av lufthavna. Men i slutten av 2018 ble det klart at Avinor ikke hadde egnet tomt til bygget. Luftambulansetjenesten HF fikk da to oppdrag av Helse Nord RHF: Å utrede hvor ny permanent ambulansehelikopterbase for Sør-Troms og nordre Nordland skulle plasseres, og å etablere en ny midlertidig base for to til tre års bruk.

For å sikre kontinuerlig beredskap ble det først forsøkt å opprette en midlertidig base på Trøsen like nord for lufthavna. Dessverre viste løsningen seg å bli for dyr. Den raskeste og nest beste løsning ble Harstad.

Luftambulansetjenesten HF har levert sin utredning av permanent base for ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland til Helse Nord. Utredningen har vært til ekstern kvalitetssikring og skal ut på høring.

 

Kontaktpersoner:

Mariann Hunstad, prosjektleder, Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 91820828

Knut Haarvik Kommunikasjonsrådgiver, Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 91363044