Usynlig blokk

Ansatte ved luftambulansebasen på Evenes tar i bruk nytt natt-losji

Publisert 27. juni 2019 av Knut Haarvik

Pressemelding

De ansatte ved ambulansehelikopterbasen på Evenes tar i dag i bruk nytt losji for søvn og hvile. Årsaken er støy i forbindelse med Forsvarets utbygging på Evenes flystasjon. Basen skal brukes som i dag, men de ansatte skal inntil videre overnatte og hvile på Elvemo ved Evenskjer.

 

Helt fra oppstarten i april 2015 har ambulansehelikoptertjenesten på Evenes leid lokaler i en av Forsvarets hangarer på den militære siden av Harstad/Narvik Lufthavn.  I fjor skulle det bygges permanent base inne på den sivile delen av lufthavna, men prosjektet ble stoppet da det viste seg at Avinor ikke hadde egnet tomt å tilby flyplassen. Derfor jobber Luftambulansetjenesten HF nå både med å opprette en midlertidig helikopterbase i Harstad og utrede plassering av en ny permanent helikopterbase for regionen.

 

Tidligere i år forlenget Forsvaret avtalen om leie av dagens base på Evenes til 15. oktober. Tanken var å gi luftambulansetjenesten husrom til midlertidig base kunne tas i bruk. Ingen av partene var da klar over at den militære utbyggingen skulle gå så fort at den ville skape utfordringer for basen. Men den siste tiden har støy fra anleggsmaskiner gjort det vanskelig å hvile og sove der. Etter en inspeksjon den 18. juni slår også Luftfartstilsynet fast at basen ikke kan brukes som losji for søvn og hvile stort lenger. Tilsynet har derfor bedt om en plan for alternativ innlosjering innen 1. juli.

 

I tiden før tilsynet ble det vurdert flere ulike tiltak for å sikre mannskapene nok hvile. Camp Elvemo, den tidligere videregående skolen på Elvemo i Skånland kommune, var med i disse vurderingene. I dag flytter mannskapene dit. Leie av nytt losji er gjort i samråd med Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har det medisinske ansvaret for basen, og Norsk Luftambulanse AS som opererer helikopteret på Evenes, samt vernetjenesten.  Elvemo ligger mellom sju og ti minutters kjøring nord for dagens base. Kjøretiden vil gi noe lengre responstid ved utrykking på de tider av døgnet besetningen ikke oppholder seg på selve basen.

 

- For beredskapen i regionen er dette nå den beste løsningen. Å flytte helikopteret til en annen luftambulansebase i en annen region ville derimot gitt en vesentlig svekkelse av beredskapen, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell. Han roser de ansatte og ledelsen ved basen, for måten de møter denne utfordringen på.

 

- Det er en veldig dedikert og løsningsorientert gjeng som selv har foreslått å bo på Elvemo i en overgangsperiode, nettopp for å opprettholde så god beredskap i regionen som mulig, sier Juell.

 

Luftambulansetjenesten HF har i dag signert avtale om leie av midlertidig base i Harstad. Den blir samlokalisert med basen til det private helikopterselskapet Heli-Team AS.

 

Utredning med forslag om plassering av ny permanent ambulansehelikopterbase for Midtre Hålogaland leveres 20. september. Permanent base skal stå klar til bruk om to til tre år.

 

Kontaktperson:

Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver, Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 91363044