Ansatte i Luftambulansetjenesten

Melhus Jørgen
Stilling: Medisinsk teknisk rådgiver
Tlf: +47 950 48 073
E-post: jm@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Trondheim
Nilssen Kjell
Stilling: Flykoordinator
Tlf: 77 75 11 12
E-post: kn@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Tromsø
Nordmo Siv
Stilling: Flykoordinator
Tlf: 77 75 11 12
E-post: sn@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Tromsø
Operativ rådgiver hkp Roy Inge Jenssen
Nygaard-Jenssen Roy Inge
Stilling: Operativ rådgiver helikopter
Tlf: +47 932 28 568
E-post: rij@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Bodø
Olsen Andrea
Stilling: Flykoordinator/fagutvikler
Tlf: +47 995 55 694
E-post: ao@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Tromsø
Paulsen Børge
Stilling: Flykoordinator
Tlf: 77 75 11 12
E-post: bp@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Tromsø
Pedersen Trond-Bjørnar
Stilling: Leder flykoordineringssentralen
Tlf: +47 911 26 286
E-post: tp@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Tromsø
Penny Hannah
Stilling: Flykoordinator
Tlf: 77 75 11 12
E-post: hp@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Tromsø
Sandbakk Kathrine
Stilling: Administrasjons- og arkivkoordinator
Tlf: 975 19 621
E-post: ksa@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Bodø
Schnoor Anne-Sophie
Stilling: Flykoordinator
Tlf: 77 75 11 12
E-post: as@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Tromsø
Slettmo Jan Erik
Stilling: Flykoordinator
Tlf: 77 75 11 12
E-post: js@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Tromsø
Strandkleiv Willy
Stilling: Medisinsk rådgiver - spesialsykepleier
Tlf: +47 920 64 574
E-post: ws@luftambulansetjenesten.no
Arbeidssted: Bodø

Sider