Ålesund

Luftambulansebasen i Ålesund (
Ambulansefly
)

Baseleder: 
Mikael Lydeholt Berg
Medisinsk leder: 
Boris Erwied
Avdelingssykepleier: 
Frode Lindseth
Adresse base: 
Ålesund Lufthavn
Postnr./sted: 
6040 Vigra
Telefonnummer: 
948 63 221
Luftfartøy: 

Luftfartøy / egenskaper

Besetning: minimum 2 piloter og 1 flysykepleier
Antall båreplasser: 2
Antall sitteplasser i kabin utenom båreplasser: 2
Maks flyhøyde: 35 000 fot (FL350)
Maks rekkevidde 2700 km
Hastighet: 560 km/t
Motorkraft: 2 x 850 hk
Maks vekt 5700 kg

Antall oppdrag: 
2005: 1404 2006: 1335 2007: 1474 2008: 1468 2009: 1487 2010: 1673 2011: 1677 2012: 1723 2013: 1632 2014: 1376 2015: 1431 2016: 1470 2017: 1346 2018: 1322 2019: 1365
Antall flytimer: 
2005: 1273 2006: 1158 2007: 1240 2008: 1196 2009: 1133 2010: 1194 2011: 1197 2012: 1260 2013: 1264 2014: 1145 2015: 1220 2016: 1223 2017: 1227 2018: 1173 2019: 1194 2020: 1091