Alta

Luftambulansebasen i Alta (
Ambulansefly
)

Ambulansefly Alta
Baseleder: 
Jesper Gustavsson
Medisinsk leder: 
Hanne Rikstad Iversen
Avdelingssykepleier: 
Stig Aksel Opgård
Adresse base: 
Elvebakken
Postnr./sted: 
9515 Alta
Telefonnummer: 
468 35675
Luftfartøy: 

Luftfartøy / egenskaper

Besetning: minimum 2 piloter og 1 flysykepleier
Antall båreplasser: 2
Antall sitteplasser i kabin utenom båreplasser: 2
Maks flyhøyde: 35 000 fot (FL350)
Maks rekkevidde 2700 km
Hastighet: 560 km/t
Motorkraft: 2 x 850 hk
Maks vekt 5700 kg
 

Antall oppdrag: 
2005: 1717 2006: 1649 2007: 1758 2008: 1717 2009: 1546 2010: 1813 2011: 1803 2012: 1782 2013: 1985 2014: 1956 2015: 1581 2016: 1788 2017: 1761 2018: 1677 2019: 1575
Antall flytimer: 
2005: 1790 2006: 1661 2007: 1704 2008: 1819 2009: 1485 2010: 1710 2011: 1749 2012: 1726 2013: 1854 2014: 1927 2015: 1840 2016: 1891 2017: 1945 2018: 1756 2019: 1893 2020: 1745