Brønnøysund

Luftambulansebasen i Brønnøysund (
Ambulansehelikopter
)

Baseleder: 
Ture Valestrand
Medisinsk leder: 
Anders Åvall
Adresse base: 
Flyplassveien 1
Postnr./sted: 
8904 Brønnøysund
Telefonnummer: 
907 75 240
Luftfartøy: 

Fabrikant:

Airbus

Lengde rotor i gang (D-verdi):

13,64 m

Marsjfart:

230 km/t

Maks avgangsvekt:

3700 kg

Besetning:

3 personer

Båreplasser:

2

Størrelse på landingsplass

15 m x 15 m

 

Antall oppdrag: 
2005: 551 2006: 543 2007: 473 2008: 470 2009: 454 2010: 484 2011: 465 2012: 486 2013: 501 2014: 507 2015: 454 2016: 530 2017: 441 2018: 494 2019: 522
Antall flytimer: 
2005: 586 2006: 577 2007: 499 2008: 484 2009: 516 2010: 499 2011: 522 2012: 534 2013: 499 2014: 536 2015: 528 2016: 526 2017: 502 2018: 591 2019: 676 2020: 601