Dombås

Luftambulansebasen i Dombås (
Ambulansehelikopter
)

Baseleder: 
Ture Valestrand
Medisinsk leder: 
Dag Frode Kjernlie
Adresse base: 
Blæstervegen
Postnr./sted: 
2660 Dombås
Telefonnummer: 
907 75240
Luftfartøy: 

Fabrikant:

Airbus

Lengde rotor i gang (D-verdi):

12,26 m

Marsjfart:

230 km/t

Maks avgangsvekt:

2980 kg

Besetning:

3 personer

Båreplasser:

2

Størrelse på landingsplass

15 m x 15 m

 

Antall oppdrag: 
2005: 407 2006: 465 2007: 444 2008: 532 2009: 534 2010: 513 2011: 509 2012: 553 2013: 648 2014: 556 2015: 524 2016: 557 2017: 481 2018: 539 2019: 544
Antall flytimer: 
2005: 612 2006: 599 2007: 680 2008: 771 2009: 702 2010: 685 2011: 724 2012: 764 2013: 850 2014: 816 2015: 798 2016: 810 2017: 727 2018: 803 2019: 777 2020: 630