Rygge

Luftambulansebasen i Rygge (
Redningshelikopter
)

Baseleder: 
Dag Stian Jakobsen
Medisinsk leder: 
Sven Christjar Skaiaa
Adresse base: 
Rygge flystasjon
Postnr./sted: 
1590 Rygge
Telefonnummer: 
+ 47 69 23 73 30
Luftfartøy: 

 

Antall: 2
Fabrikat: Westland helicopters
Største lengde (rotor i gang): 22 meter
Rotordiameter: 19 meter
Høyde: 5 meter
Gj.snitt marsjfart: 200 km/t
Maks løfteevne: 9.715 kg
Lasteevne ca: 1000-2000 kg
Besetning antall pers:                          

Fartøysjef

Styrmann

Systemoperatør

Maskinist

Redningsmann

Anestesilege

Båreplasser: maksimalt 6 bårer
Drivstofftype: JET A-1
Drivstofforbruk pr. time: 480 kg
 

 

Antall oppdrag: 
2005: 81 2006: 96 2007: 145 2008: 172 2009: 198 2010: 223 2011: 195 2012: 251 2013: 230 2014: 229 2015: 279 2016: 276 2017: 310 2018: 343 2019: 287
Antall flytimer: 
2005: 2006: 455 2007: 442 2008: 535 2009: 657 2010: 671 2011: 580 2012: 636 2013: 607 2014: 546 2015: 655 2016: 660 2017: 775