Stavanger

Luftambulansebasen i Stavanger (
Ambulansehelikopter
)

Baseleder: 
Bryn Hopestad
Medisinsk leder: 
Einar Johan Tveit
Adresse base: 
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 10
Postnr./sted: 
4019 Stavanger
Telefonnummer: 
928 84 158
Luftfartøy: 

Fabrikant:

Airbus

Lengde rotor i gang (D-verdi):

12,26 m

Marsjfart:

230 km/t

Maks avgangsvekt:

2980 kg

Besetning:

3 personer

Båreplasser:

2

Størrelse på landingsplass

15 m x 15 m

 

Antall oppdrag: 
2004: 640 2005: 713 2006: 849 2007: 857 2008: 1015 2009: 990 2010: 996 2011: 912 2012: 1000 2013: 950 2014: 913 2015: 904 2016: 1020 2017: 990 2018: 948 2019: 899
Antall flytimer: 
2004: 401 2005: 596 2006: 573 2007: 655 2008: 734 2009: 670 2010: 590 2011: 533 2012: 581 2013: 604 2014: 614 2015: 605 2016: 663 2017: 647 2018: 637 2019: 624 2020: 512