Tromsø

Luftambulansebasen i Tromsø (
Ambulansehelikopter
)

Baseleder: 
Åge Gunnari
Medisinsk leder: 
Bård Rannestad
Adresse base: 
Universitetssykehuset Nord-Norge
Postnr./sted: 
9019 Tromsø
Telefonnummer: 
905 21 151
Luftfartøy: 

Fabrikant:

Leonardo

Lengde rotor i gang (D-verdi):

16,66 m

Marsjfart:

270 km/t

Maks avgangsvekt:

6800 kg

Besetning:

3 personer

Båreplasser:

2

Størrelse på landingsplass

20 m x 20 m

 

Antall oppdrag: 
2005: 669 2006: 671 2007: 670 2008: 773 2009: 690 2010: 686 2011: 624 2012: 688 2013: 752 2014: 709 2015: 666 2016: 643 2017: 729 2018: 882 2019: 892
Antall flytimer: 
2005: 689 2006: 668 2007: 648 2008: 650 2009: 618 2010: 612 2011: 559 2012: 592 2013: 676 2014: 708 2015: 645 2016: 660 2017: 625 2018: 728 2019: 796 2020: 577