Trondheim

Luftambulansebasen i Trondheim (
Ambulansehelikopter
)

Baseleder: 
Harald Bertin Jøsendal
Medisinsk leder: 
Eivinn Skjærseth
Adresse base: 
Vestre Rosten 114
Postnr./sted: 
7075 Tiller
Telefonnummer: 
932 13 076
Luftfartøy: 

Fabrikant:

Airbus

Lengde rotor i gang (D-verdi):

13,64 m

Marsjfart:

230 km/t

Maks avgangsvekt:

3700 kg

Besetning:

3 personer

Båreplasser:

2

Størrelse på landingsplass

15 m x 15 m

 

Antall oppdrag: 
2004: 818 2005: 836 2006: 811 2007: 709 2008: 883 2009: 890 2010: 823 2011: 857 2012: 833 2013: 893 2014: 952 2015: 906 2016: 915 2017: 930 2018: 849 2019: 733
Antall flytimer: 
2004: 522 2005: 596 2006: 638 2007: 572 2008: 695 2009: 685 2010: 661 2011: 746 2012: 709 2013: 726 2014: 759 2015: 758 2016: 776 2017: 747 2018: 751 2019: 652 2020: 606