Cessna C680A Latitude

 

Cessna C680A Latitude er et jetfly for mellomdistanse flygning. Det flyr raskere, har lengre rekkevidde og kan ta vesentlig mer last enn tjenestens propellfly, Beech 250. Flyet er det første i sitt slag som er innredet som ambulansefly. Det kan lande på rullebaner fra 1199 meter og oppover og er spesielt egent til å transportere pasienter med behov for å ha med plasskrevende medisinsk utstyr og flere behandlere. Egenskapene gjør at det raskt hele landet inkludert Svalbard. Flyet har Gardemoen som hjemmebase.

Luftambulansetjenesten HF har stilt krav til flysikkerhetsfremmende utstyr og bemanning som overgår luftfartsmyndighetsåplagte krav for flytyper av tilsværende størrelse. I denne sammenheng kan nevnes: Bemanning med to flygere samt spesialsykepleier, anti kollisjons system i forhold til andre fly (ACAS II), avansert varslinssystem for kollisjonsfare med terreng eller andre hindringer på bakken (EGPWS) og Flight Data Recorder (såkalt sort boks). Flyet har i tillegg et moderne og avansert satellittbasert navigasjonssystem, avansert autopilot, værradar samt moderne instrumentering (såkalt glasscockpit) og elektroniske kart. Et godt og sikkerhetsfremmende utstyrsnivå i flyene i kombinasjon med strenge erfarings - og treningskrav til pilotene bidrar til en sikker tjeneste i et utfordrende operasjonsområde.