Usynlig blokk

Daglig publisering av ambulanseflystatus avsluttes.

Publisert 15. mai 2020 av Knut Haarvik

Daglig publisering av ambulanseflystatus på nett er nå avsluttet i Luftambulansetjenesten HF.

 

Siden nyttår har operatørselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA) levert beredskap med tjenestens ambulansefly på et tilfredsstillende og etter hvert svært høyt nivå, både teknisk og operativt. I april leverte selskapet 98, 45 % beredskap innenfor operatørs kontroll. Det er på nivå med den svært høye beredskapen ambulansehelikoptertjenesten leverer.  Så langt i mai ligger den leverte beredskapen på omtrent tilsvarende nivå.

 

Luftambulansetjenesten HF avslutter derfor praksisen med daglige publiseringer av beredskapsstatus for ambulanseflyene på våre nettsider. Oversending av disse statusrapportene til Helse- og omsorgsdepartementet opphører også.

 

Oversikt over levert beredskap vil etter dette på vanlig måte bli offentliggjort i våre årlige virksomhetsrapporter.

 

Den daglige rapporteringen ble iverksatt på grunn av ujevn beredskap med ambulansefly etter operatørskiftet 1. juli 2019.