Eiere

I forbindelse med omorganiseringen til helseforetak har i dag de fire helseforetakene et "sørge for" -ansvar for luftambulansetjenesten. Helseforetaket Luftambulansetjeneste HF (tidligere Luftambulansetjenesten ANS) er etablert for å ivareta dette ansvaret og sørger for den flyoperative delen av luftambulansen for hele landet. Selskapet er primær kundekontakt for transportdelen, mens ansvaret for den medisinske tjenesten fortsatt ligger i Helseforetakene.

Luftambulansetjenesten ANS ble opprettet i januar 2004 og omdannet til Luftambulansetjenesten HF med virkning fra 1. mai 2017. Helseforetaket eies av de fire regionale helseforetakene. Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest eier hver 20% i selskapet mens Helse Sør-Øst eier 40%. 

 

Helse Nord RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst RHF