Usynlig blokk

Ekspertgruppa går for dagens organisering av luftambulansetjenesten

Publisert 22. mars 2021 av Elin Åsbakk Lind

Ekspertgruppen som har utredet framtidig drift av luftambulansetjenesten leverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Utvalget går enstemmig  inn for å videreføre dagens organisering, men med noen forbedringer.  

Ekspertgruppa har sett på tre modeller av framtidas drift av tjenesten. Konklusjonen har enstemmig falt på dagens modell, men utvalget mener blant annet at det bør gjøres endringer for å sikre videreføring av arbeids- og lønnsvilkår.

Ekspertgruppa peker også på at man bør ha en gradvis overtakelse av base for base ved fremtidige operatørbytter.

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF  Øyvind Juell sier at ekspertgruppas rapport er grundig og god.

-  Det er svært gledelig at både ekspertgruppas leder Sven Ole Fagernæs og helse- og omsorgsminister Bent Høie trekker frem at vi i dag har en luftambulansetjeneste i verdensklasse, sier Juell.

Juell sier videre at flere av de forbedringspunktene ekspertgruppen har pekt på er de samme som Luftambulansetjenesten HF selv har konkludert med.

-  At vi  burde ha planlagt for en gradvis overtakelse av basene for en mer sømløs opplæring og overtakelsesfase, har vi erkjent.  Vi mener de største beredskapsutfordringene vi fikk i 2019, kan unngås ved fremtidige operatørbytter ved at en og en base overtas over noe tid. Da kan det nye flyselskapet, enten det er statlig eller ikke, trene og sjekke ut mannskap uten å påvirke beredskapen ved de andre basene i særlig grad, sier Juell

Rapporten skal nå på høring i tre måneder før helse- og  omsorgsminister Bent Høie skal komme med sin tilrådning til høsten. Rapporten ligger vedlagt under.