Kontakt oss

Kontakt oss

Org.nr
818 711 832
Telefon
75 54 99 50
E-post
postmottak@luftambulansetjenesten.no
Postadresse
Luftambulansetjenesten HF
Postboks 235, 8001 Bodø
Fakturaadresse
Luftambulansetjenesten HF er registrert i ELMA-registrert for mottak av elektroniske fakturaer i standardformatet EHF.
Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 818 711 832
Dersom faktura ikke kan sendes i EHF-format kan faktura sendes til: luftambulansetjenesten@faktura.poweroffice.net                                                               
Administrasjon
Tlf. 75 54 99 50
Besøksadresse: Torvgata 2, 8000 Bodø
Flykoordinerings-sentralen (FKS)
Tlf. 77 66 92 34
Besøksadresse: Sykehusveien 38, 9019 Tromsø
Medisinskteknisk avd. (MedTek)
Tlf. 72 88 53 00
E-post: medtek@luftambulansetjenesten.no
Besøksadresse: Ivar Lykkes vei 9, 7075 Tiller, Trondheim