Ekstraordinært styremøte 13. november

Sted: Telefon/skype

Tidspunkt: 1510-1640

 

Saksliste:

101-2019 Godkjenning av innkalling

102-2019 Godkjenning av saksliste

103-2019 Ambulanseflyberedskapen - UNNTATT OFFENTLIGHET

104-2019 Oppfølging av operatører - UNNTATT OFFENTLIGHET