Er du utenlands?

 

Alle som reiser utenlands bør sørge for reiseforsikring. Skulle det skje noe som gjør at du trenger bistand - ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.