Usynlig blokk

Etablering av midlertidig ambulansehelikopter base i Midtre Hålogaland

Publisert 1. februar 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 14. mai 2019)

 

Luftambulansetjenesten HF har fått i oppdrag fra Helse Nord så raskt som mulig å etablere en midlertidig ambulansehelikopterbase i nærheten av dagens base som ligger på Harstad Narvik lufthavn Evenes. Midlertidig base planlegges med en varighet på to år og ved behov inn til tre år. Basen skal tilby regionen luftambulansetjenester inn til en permanent base er på plass. (se Utredning av permanent base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland )

De to oppdragene er helt avskilt og har ulike prosjektgrupper.

 

 

 

Under finner du øverst våre informasjonsbrev 1 til 7 knyttet til etablering, status og fremdrift for den midlertidige basen.

 

 

 

 

Flytting av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland
09. oktober 2019