Usynlig blokk

Etablering av midlertidig ambulansehelikopterbase Kirkenes

Publisert 5. juni 2020 av Knut Haarvik

(Sist endret 1. juli 2020)

 

Knyttet til Covid-19 pandemien har Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) fått i oppdrag å bistå Helse Nord RHF med å etablere en midlertidig ambulansehelikopterbase i Kirkenes.

Den skal være operativ og tilby befolkningen helsetjenester fra og med 15. juli i år. Varigheten er foreløpig satt til 31.1.2021 men vil bli vurdert forlenget dersom smittesituasjon tilsier det.

 

Basen vil bli bemannet med pilot, redningsmann og anestesilege i døgnberedskap. Basen vil også ha en legebil, som kan benyttes til utrykning i nærområdet når det ikke er vær til å fly.

Norsk Luftambulanse AS er valgt som operatør av basen. Selskapet opererer i dag alle landets ambulansehelikopterbaser på kontrakt for Luftambulansetjenesten HF og har lang erfaring med å opprette midlertidige baser.

 

LAT HF legger fortløpende ut informasjon knyttet til prosjektet på denne siden. Målet er å informere så godt som mulig om fremdrift, prosess og bakgrunn for prosjektet. Prosjektet sender også ut informasjonsbrev til berørte parter.

 

Flere detaljer kan du lese om i vedlegget under:

 

Her kan du lese våre informasjonsbrev om den midlertidige basen etter hvert som de sendes ut.

Ingen relaterte nyheter.