Usynlig blokk

Ett jetfly i luftambulansetjenesten fra 2019

Publisert 14. november 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 17. november 2016)

Ambulanseflytjenesten skal ta i bruk et jetfly i tjenesten fra 2019. Det ble godkjent av direktørene i de fire regionale helseforetakene i dag. Jetflyet skal stasjoneres på Gardermoen og erstatter det ene av de to kortbaneflyene som er stasjonert der. Resten av tjenesten skal drives med propelldrevne kortbanefly som i dag.  

Helse Nord hadde også et ønske om å innføre jettfly i Tromsø for å styrke beredskapen for Svalbard, men denne løsningen ble for dyr til å gjennomføre.

Dagens løsning betyr at ambulanseflytjenesten får økt kapasitet fordi jetflyet er raskere, har lengre rekkevidde, tar mer last og har bedre plass innvendig enn dagens ambulansefly.

Jetflyet på Gardermoen vil også kunne settes inn ved større hendelser andre steder i landet og styrker dermed den totale beredskapen. Jetfly fra Gardermoen vil i flytid kunne hente en pasient på Svalbard og fly til Tromsø like raskt som dagens ambulansefly fra Tromsø.

Ambulanseflytjenesten har i dag ni fly plassert på sju baser. Gardemoen (2) Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta (2) og Kirkenes.

Anskaffelsen av nye ambulanseflytjenester fra 2019 sendes ut på anbud i løpet av en uke med endelig avgjørelse sommeren 2017. Kontrakten tegnes for seks år med mulighet til forlengelse til 2030. Dagens konklusjon danner grunnlaget for anskaffelsen.  Innholdet i dokumentet er de regionale helseforetakenes bestilling til Luftambulansetjenesten ANS.

Kontaktpersoner:
Øyvind Juell, daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS. Mobiltelefon: +47 926 53 078
 
Mer om Luftambulansetjenesten ANS finner du på: www.luftambulansetjenesten.no
Pressebilder finner dere her: http://www.luftambulanse.no/pressebilder-press-pictures

Har du spørsmål om Luftambulansetjenesten ANS kontakt:
Knut Haarvik
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 91363044
E-post: kh@luftambulansetjenesten.no