Usynlig blokk

Feil om krav til levert beredskap i ambulanseflytjenesten

Publisert 3. oktober 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 4. oktober 2019)

 

Det fremsettes i flere medier en påstand om at kravet til levert beredskap for ambulansefly er 98,4 prosent. Dette stemmer ikke.

 

Kravene til beredskap for ambulansefly i den nye kontrakten Babcock har med Luftambulansetjenesten HF tilsvarer nå de kravene vi har hatt i ambulansehelikoptertjenesten i mer enn ti år.

Kontraktene for ambulansefly og ambulansehelikopter har ingen absolutte krav til levert beredskap i prosent, men systemet har vist seg å gi svært høy tilgjengelighet på helikopter.

 

 

  • For hvert fly i døgnberedskap kan operatør ikke ha mer enn 12 timer utmelding pga. planlagt teknisk vedlikehold per måned.
  • For hvert fly i døgnberedskap kan operatør ikke ha mer enn 12 timer utmelding pga. mangel på personell per måned.
  • Ved uforutsette teknisk feil skal det, så raskt som mulig og senest etter 12 timer, settes inn reservefly.

 

Beredskapsavbrudd som er lengre enn dette utløser økonomisk straff for operatør.

 

I forrige flykontrakt lå det, litt forenklet sagt, et krav til operatør om å levere 95 prosent beredskap med fly og piloter tilgjengelig på vakt målt i gjennomsnitt over tre måneder.

Kravet ga rom for svingninger i den leverte beredskapen uten at operatør kunne trekkes økonomisk for dette, så lenge gjennomsnittet landet på 95 prosent pr. kvartal.

Kravene til levert beredskap for helikopter har vist seg å gi jevnere leveranse av beredskap. Derfor er kravene i flykontrakten endret.