Usynlig blokk

Fem tilbydere i konkurranse om ambulansehelikoptertjenester

Publisert 11. desember 2015 av Roy Inge Nygaar...

(Sist endret 30. mai 2016)

 

 

Perssemelding fredag, 11. desember 2015

 

Fem tilbydere i konkurranse om ambulansehelikoptertjenester

 

Gjennom en prekvalifisering har man i dag avgjort hvilke tilbydere som kan delta i den videre konkurransen om å levere ambulansehelikoptertjenester i Norge fra 2018.

 

Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene, og er fullfinansiert av det offentlige.

 

Forhåndsvurdering

Selskapet skal innen sommeren 2016 inngå avtaler med de operatørene som skal utføre denne tjenesten på vegne av det offentlige fra sommeren 2018.

 

Prekvalifiseringen som nå er gjennomført, er en forhåndsvurdering av kvalifikasjonene til potensielle tilbydere.

 

De fem tilbyderne som gjennom denne prekvalifiseringen ble godkjent er:

 

·         Airlift AS

·         CHC Helikopter Service AS

·         Lufttransport RW AS

·         Norsk Luftambulanse AS

·         Scandinavian MediCopter AB

 

– Vi er godt fornøyd med at fem seriøse tilbydere har kvalifisert seg til å delta i den videre konkurransen, sier daglig leder Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten ANS.

 

Tar beslutning i juni 2016

For den nye avtaleperioden fra 2018 er det besluttet at dagens baser skal videreføres, det skal være en operatør på baser innenfor hver helseregion, det innføres større helikoptre i Trondheim og Bergen for å kunne utføre mer avanserte medisinske oppdrag over lengre avstander, og risiko- og sårbarheten i tjenesten skal reduseres.

 

Det skal også benyttes ulike helikoptertyper nasjonalt og innad i de ulike regionene, mens reservekapasiteten skal økes gjennom flere reservehelikoptre og mer robuste vaktordninger for personellet.

 

Konkurransegrunnlaget skal 17. desember sendes til de prekvalifiserte tilbyderne. På bakgrunn av disse dokumentene skal de fem beskrive sine tilbud. Etter evaluering og forhandlinger, blir beslutning tatt i juni 2016. Den nye tjenesten skal være på plass fra 1. juni 2018.

 

Spørsmål kan rettes til daglig leder Øyvind Juell, tlf. 926 53 078

 

Bilder kan lastes ned herfra.

 

Fakta om Luftambulansetjenesten ANS:
Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig for all luftambulanse (både fly og helikoptre) i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene, og er fullfinansiert av det offentlige. Luftambulansetjenesten ANS skal innen sommeren 2016 inngå avtaler med de operatørene som skal utføre ambulansehelikopertjenesten på vegne av det offentlige fra sommeren 2018.