Nyheter arkiv

Feiret ny base
Publisert: 04/10/2021 - 09:45

- Dette er landets beste helikopterbase! Det var konklusjonen da den nye helikopterbasen i Ålesund ble åpnet 30. september. 

Nasjonal standard for flysykepleiere revidert
Publisert: 04/10/2021 - 07:23
Høsten 2020 startet arbeidet med å revidere nasjonal standard for flysykepleiere.
Klinikksjef Pål Madsen får Marit Ribes minnepris
Publisert: 31/08/2021 - 13:19
"Han har hatt et prisverdig engasjement i mange år, og har påvirket alle organisatoriske ledd innen luftambulanse."
 
Vi flyr mindre
Publisert: 28/06/2021 - 10:41

Luftambulansetjenesten så en umiddelbar nedgang i aktiviteten da covid-19 pandemien stengte ned Norge 12. mars 2020. Nedgangen fra 2019-2020 endte på 11,1 prosent.  Det eneste området vi ser en økning i oppdrag er for søk- og redningsoppdrag.

Nytt ambulansejetfly i Tromsø i regi av EU
Publisert: 15/04/2021 - 08:21

Luftambulansetjenesten HF utvider avtalen med Babcock Scandinavian AirAmbulance AS om å levere et jetfly som skal transportere alvorlig syke pasienter i Europa med høyrisikosmitte.

Ekspertgruppa går for dagens organisering av luftambulansetjenesten
Publisert: 22/03/2021 - 12:24

Ekspertgruppen som har utredet framtidig drift av luftambulansetjenesten leverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Utvalget går enstemmig  inn for å videreføre dagens organisering, men med noen forbedringer.  

Ambulansefly i regi av EU etableres i Nord-Norge
Publisert: 05/03/2021 - 08:29

Etableringen er en del av rescEU-ordningen og kan brukes til transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer mellom land i Europa.

Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020
Publisert: 13/01/2021 - 09:57

 

Til tross for en rekke utfordringer knyttet til koronapandemien leverte luftambulansetjenestens fly og helikoptre høy beredskap i 2020.

 

Ny medisinsk rådgiver - spesialsykepleier tilsatt
Publisert: 08/12/2020 - 13:36

I dag er Oddbjørn Aas tilsatt som medisinsk rådgiver - spesialsykepleier i Luftambulansetjenesten HF. Han jobber i dag i Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Ny kommunikasjonsrådgiver tilsatt
Publisert: 19/11/2020 - 13:40

I dag er Elin Åsbakk Lind tilsatt som kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF. Hun jobber i dag som vaktsjef i NRK Nordland. Elin vil tiltre stillingen 1.3.2021.

Sider