Nyheter arkiv

Nytt basebygg åpnet i Brønnøysund
Publisert: 25/10/2018 - 15:06

 

 

Tirsdag åpnet det nye basebygget for luftambulansen i Brønnøysund. Moderne, tidsriktige lokaler for de ansatte og nytt helikopter i hangaren skal øke tilgjengeligheten og styrke den akuttmedisinske beredskapen på Helgeland.

 

Nyutviklet simulator gir økt sikkerhet i luftambulansetjenesten.
Publisert: 12/10/2018 - 15:41

 

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten HF

 

Et nyttig og meningsfullt oppdrag for Forsvaret
Publisert: 31/07/2018 - 12:10

 

Helse Nord og Forsvaret gjorde seg begge mange nyttige erfaringer da to militære helikoptre ble satt inn i luftambulansetjenesten i begynnelsen av mai. Drøye to måneder senere har Forsvaret gjennomført 66 sivile oppdrag.

 

Medisintekniker tilsatt
Publisert: 10/07/2018 - 11:11

Allerede 16. juli 2018 begynner nytilsatte Muhammad Jimale i jobben som medisintekniker på medisinsk teknisk verksted i Trondheim. Muhammad er nyutdannet med bachelor i medisinsk teknikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ambulanseflyberedskapen er tilbake i grønn beredskap
Publisert: 30/06/2018 - 19:09

Etter noe tid med ustabil beredskap i ambulanseflytjenesten melder flyselskapet Lufttransport FW AS at selskapet kommer til å levere normal beredskap med fly og piloter gjennom sommeren.

Lufttransport kjente alle spillets regler men tapte
Publisert: 20/06/2018 - 18:58

 

Ambulanseflytjenesten får ny leverandør etter en anbudskonkurranse basert på likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Flyselskapet som tapte, Lufttransport, føler seg lurt. Det har selskapet ingen grunn til.

 

Virksomhetsoverdragelse i ambulanseflyanskaffelsen – offentliggjøring av dokumenter
Publisert: 06/06/2018 - 18:01

Det har i den senere tid vært mange som ønsker innsyn i juridiske råd og vurderinger Luftambulansetjenesten HF har hentet inn knyttet til det juridiske handlingsrommet ved en mulig avlysning av anbudskonkurransen i ambulanseflyanskaffelsen. Disse vurderingene ble gjort 7. april og 5.

Kvaliteten vant
Publisert: 16/05/2018 - 15:33

Kronikk

 

Av: Øyvind Juell, adm. direktør i Luftambulansetjenesten HF

 

Det var kvaliteten som vant i ambulanseflyanbudet, ikke prisen.

Innleid fly fra Babcock kan nå ta med kuvøse
Publisert: 15/05/2018 - 17:33

 

Testet og godkjent

Forsvarets ambulansehelikopter er nå på beredskap i Kirkenes
Publisert: 08/05/2018 - 20:59

 

Forsvaret etablerer midlertidige ambulansehelikopterbaser i Kirkenes og Lakselv

Tirsdag 8. mai klokken 21.00 gikk Forsvarets ambulansehelikopter på beredskap i Kirkenes.  Helikopteret i Kirkenes skal dekke kysten på Varangerhalvøya.

 

Sider