Nyheter arkiv

Helse Førde HF bygger ny luftambulansebase
Publisert: 19/07/2013 - 12:37

Bygging av ny luftambulansebase i Førde er kommet godt i gang. Den nye basen blir liggende like ved sykehuset i Førde, og skal, i tillegg til luftambulansetjenesten, også huse AMK-sentral og ambulansestasjon.

Triageveileder klar
Publisert: 26/06/2013 - 10:35

Helsedirektoratet har nå ferdigstilt den nasjonale modellen for prioritering ved masseskader.

Triageveilederen er utarbeidet som en direkte følge av hendelsene 22.juli 2011.

Oppdatert flytimestatistikk tom mai 2013
Publisert: 11/06/2013 - 14:06

finner du her

 

Nytt helseforetak er etablert
Publisert: 22/05/2013 - 09:21

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett er etablert som nytt helseforetak.

Nasjonal standard for flysykepleiere vedtatt
Publisert: 21/05/2013 - 11:06

Styret i Luftambulansetjenesten ANS vedtok 13. mai 2013 "Nasjonal standard for flysykepleiere".

Oppdatert flytimestatistikk tom april finner du her
Publisert: 10/05/2013 - 15:15

her

Streik i Widerøe - konsekvenser for ambulanseflytjenesten
Publisert: 08/05/2013 - 08:53

For luftambulansetjenesten får ikke streiken i seg selv umiddelbare eller direkte konsekvenser fra morgenen.

Styremøte i Luftambulansetjenesten ANS 13. mai 2013
Publisert: 07/05/2013 - 09:01

Styret for Luftambulansetjenesten ANS skal behandle saken Nasjonal standard for flysykepleiere, og status for  Oppdragsdokument 2013. Saksliste styremøte 13. mai

EXERCISE VOLCEX 13/01 Statusrapport 24. april kl 1230
Publisert: 24/04/2013 - 13:05

EXERCISE VOLCEX 13/01 EXERCISE

ALERT!

EXERCISE VOLCEX 13/01 Statusoppdatering 24. april kl 1100
Publisert: 24/04/2013 - 11:13

EXERCISE VOLCEX 13/01 EXERCISE

Bakgrunn

Sider