Nyheter arkiv

Hendelse med luftambulanse
Publisert: 14/01/2014 - 10:48

Les mer her

Helikopterkontraktene er prolongert
Publisert: 06/01/2014 - 06:08

I brev 9. desember 2013 ble de løpende ambulansehelikopterkontraktene med henholdsvis Lufttransport AS og Norsk Luftambulanse AS prolongert med ytterligere to år. Kontraktene løper nå fram til 31. mai 2018.

Prosjektrapport Landingsforhold ved sykehus
Publisert: 20/12/2013 - 12:26

Luftambulansetjenesten ANS har sammen med de regionale helseforetakene kartlagt landingsforholdene for ambulanse- og redningshelikoptrene ved alle landets sykehus. Prosjektrapporten ble fremlagt for AD-møtet 16. desember 2013.

Ny base for ambulansehelikopter på Evenes
Publisert: 18/12/2013 - 10:58

Følg linken http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=DEC208375 for å få mere informasjon om anskaffelsen og prekvalifiseringen.

Fagdager-luftambulansepersonell
Publisert: 02/12/2013 - 13:00

LUFTAMBULANSEDAGENE i Tromsø 4. - 5. februar 2014

Ny helikopterbase på Evenes
Publisert: 29/11/2013 - 09:15

Helse Nord RHF ga Luftambulansetjenesten ANS oppdraget med å etablere den operative delen av basen. Det innebærer helikopter, operativ bemanning og basefasiliteter.

Styremøte 5. desember
Publisert: 28/11/2013 - 07:42

Luftambulansetjenesten ANS avholder styremøte 5. desember hos Ambulanse Midt-Norge HF i Stjørdal

Mer om styremøtet kan de lese her.

En offentlig tjeneste å være stolt av
Publisert: 28/10/2013 - 21:21

 

Luftambulansetjenesten skal være dimensjonert og tilpasset samfunnets behov for akuttmedisinsk beredskap og transport. Styring og koordinering må bli mer profesjonell - og vi må være flinke til å prioritere de riktige oppdragene.

Styremøte i Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 03/10/2013 - 12:47
Ny ambulansehelikopterbase på Evenes i 2014/2015
Publisert: 25/09/2013 - 21:52

 På Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Se pressemelding og styrevedtak her 

 

Sider