Nyheter arkiv

Stavanger-selskap skal utvikle ny app for luftambulanse- og redningstjenesten
Publisert: 22/06/2016 - 13:35

Datautviklingsselskapet Electronic Chart Centre AS (ECC) i Stavanger, har fått oppdraget med å utvikle en app og webløsning som skal gjøre innflygning og landing sikrere for luftambulanse- og redningshelikoptre på oppdrag.

 

Utsatt kunngjøring av tildeling - Ambulansehelikoptertjenester 2018
Publisert: 14/06/2016 - 14:39

Ang. utsettelse av kunngjøring av tildeling - konkurranse om anskaffelse av Ambulansehelikopter 2018

 

Følgende melding er nylig sendt de aktuelle tilbyderne i konkurransen:

Luftambulansetjenesten får jetfly
Publisert: 26/05/2016 - 09:08

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS 26. mai 2016.

 

To jetfly skal settes inn i den norske luftambulansetjenesten fra sommeren 2019. Det vil gi bedre beredskap og pasientsikkerhet for hele landet.

Nytt styre i Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 26/04/2016 - 06:08

Med virkning fra 26.04.2016 er styret sammensatt slik:

 

  • Daniel Haga, styreleder

  • Randi Spørck, nestleder

  • Ingvill Skogseth

  • Arild Østergaard

  • Steinar Marthinsen.

Enighet i lokale lønnsforhandlinger
Publisert: 15/04/2016 - 06:15

NTL og Luftambulansetjenesten ANS ble 14. april enige i årets lønnsoppgjør for flykoordinatorene ved flykoordineringssentralen. Partene forholdt seg til rammen fra frontfagene på 2,4 %. I tillegg ble det enighet om en justering av kompensasjon for overtid på helge- og høytidsdager.

Ny app skal øke sikkerheten i luftambulanse- og redningstjenesten
Publisert: 07/04/2016 - 16:12
Økt beredskap med luftambulanse på Sør-Østlandet
Publisert: 01/04/2016 - 18:37
Dialogmøte ambulanseflytjenesten 2019 -2030
Publisert: 17/03/2016 - 09:23
 
Tildeling av kontrakt på levering av transportkuvøseoppsett
Publisert: 02/03/2016 - 13:27

Luftambulansetjenesten ANS har nylig tildelt International Biomedical AG i Sveits kontrakt på levering av nye transportkuvøseoppsett til luftambulansetjenesten. Etter en offentlig anbudskonkurranse som ble påbegynt i 2015 leverte prosjektgruppen i februar i år sin innstilling til prosjekteier.

Ambulansehelikopter 2018 – Selskapene har levert sine tilbud
Publisert: 29/02/2016 - 12:29

Nyhetsbrev fra Luftambulansetjenesten ANS 29. februar 2016

 

Status

Sider