Nyheter arkiv

Oppdatert flytimestatistikk tom april finner du her
Publisert: 10/05/2013 - 15:15

her

Streik i Widerøe - konsekvenser for ambulanseflytjenesten
Publisert: 08/05/2013 - 08:53

For luftambulansetjenesten får ikke streiken i seg selv umiddelbare eller direkte konsekvenser fra morgenen.

Styremøte i Luftambulansetjenesten ANS 13. mai 2013
Publisert: 07/05/2013 - 09:01

Styret for Luftambulansetjenesten ANS skal behandle saken Nasjonal standard for flysykepleiere, og status for  Oppdragsdokument 2013. Saksliste styremøte 13. mai

EXERCISE VOLCEX 13/01 Statusrapport 24. april kl 1230
Publisert: 24/04/2013 - 13:05

EXERCISE VOLCEX 13/01 EXERCISE

ALERT!

EXERCISE VOLCEX 13/01 Statusoppdatering 24. april kl 1100
Publisert: 24/04/2013 - 11:13

EXERCISE VOLCEX 13/01 EXERCISE

Bakgrunn

EXERCISE VOLCEX 13/01 Statusoppdatering 24. april kl 0900
Publisert: 24/04/2013 - 08:58

EXERCISE VOLCEX 13/01 EXERCISE

Vulkanen Katla på Island hadde i går et utbrudd som medførte vulkansk aske østover mot norsk luftrom.

Alle operatørene kan, etter godkjente prosedyrer, operere i områder med konsentrasjon LOW og MEDIUM.

EXERCISE VOLCEX 13/01 - Statusoversikt 23. april kl 1530
Publisert: 23/04/2013 - 15:33

EXERCISE VOLCEX 13/01 EXERCISE

Vulkanen Katla på Island har nylig hatt et utbrudd som sprer vulkansk aske østover mot norsk luftrom. I første omgang vil dette ikke føre til begrensninger for noen av de operatørene som flyr luftambulanse i Norge.

Oppdatert flytimestatistikk til og med mars 2013 finner du
Publisert: 23/04/2013 - 10:47

her

 

 

 

EXERCISE VOLCEX 13/01 EXERCISE Status luftambulanse
Publisert: 23/04/2013 - 10:13

EXERCISE VOLCEX 13/01 EXERCISE

Vulkanen Katla på Island nylig hatt et utbrudd som sprer vulkansk aske østover mot Norsk luftrom. I første omgang vil dette ikke føre til begrensninger for noen av de operatørene som flyr luftambulanse i Norge.

Exercise VOLCEX 13/01 - askeøvelse 23. og 24. april
Publisert: 22/04/2013 - 13:33

Sider