Nyheter arkiv

Luftambulansedagene 2015 - presentasjonene blir tilgjengelige
Publisert: 02/10/2015 - 11:21

Presentasjonene fra samlingen legges ut forløpende under Arkiv -> Luftambulansedagene 2015: http://www.luftambulanse.no/program-og-presentasjoner .

Ambulansehelikopter 2018
Publisert: 25/09/2015 - 14:00

Se vedlegg.

Nyhetsbrev - Ambulansehelikopter 2018
Publisert: 21/09/2015 - 11:49

Se vedlagte nyhetsbrev (21.09.2015).

21.09.15 Pressemelding - Styrking av ambulansehelikoptertjenesten
Publisert: 21/09/2015 - 11:24

Se vedlegg

Oppdatert flytimestatistikk til og med juni
Publisert: 14/07/2015 - 12:57

Finner du her.

Årsrapport 2014 er klar
Publisert: 19/06/2015 - 12:28

Og den finner du her

Luftambulansedagene 2015
Publisert: 18/06/2015 - 08:57

Luftambulansetjenesten ANS arrangerer i samarbeid med Stavanger universitetssjukehus Luftambulansedagene 2015.

Konferansen er et faglig og sosialt treff for alt luftambulansepersonell og går av stabelen 29. og 30. september på Sola Strandhotell ved Stavanger lufthavn.

Nyhetsbrev Ambulansehelikoptertjenesten 2018
Publisert: 11/06/2015 - 14:39

Se vedlegg.

Nasjonalt traumesystem - høringsuttalelse fra Luftambulansetjenesten ANS
Publisert: 01/06/2015 - 08:13

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) ble opprettet 1. mai 2013 og skal bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.

Møtte potensielle tilbydere for første gang
Publisert: 30/04/2015 - 13:41

På en times langt fellesmøte, der åtte tilbydere deltok, ble de orientert om prosessen, planer og utfordringer. Dette ble etterfulgt av individuelle møter med hver enkelt av seks påmeldte tilbyderne.

Sider