Nyheter arkiv

Status Beech 200 flyginger til Svalbard
Publisert: 14/02/2013 - 10:02

Ambulanseflyene, Beech 200, er fra fabrikanten pålagt en utvendig temperaturbegrensning på - 54 C.

Introkurs for luftambulanseleger 2013
Publisert: 14/02/2013 - 09:59

Det blir arrangert introkurs på Torpomoen første uke av juni.

Selskapsmøte
Publisert: 08/02/2013 - 13:58

Styret for Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS avholder selskapsmøte

Anbefaler ambulansehelikopter på Evenes
Publisert: 28/01/2013 - 23:16

Prosjektgruppen i Helse Nord som har utredet behovet for et ambulansehelikopter i Sør-Troms/Nordre Nordland, la fram sin rapport 21. desember.

Gruppens konklusjoner::

Sider