Nyheter arkiv

Anbefaler ambulansehelikopter på Evenes
Publisert: 28/01/2013 - 23:16

Prosjektgruppen i Helse Nord som har utredet behovet for et ambulansehelikopter i Sør-Troms/Nordre Nordland, la fram sin rapport 21. desember.

Gruppens konklusjoner::

Sider