Nyheter arkiv

Styrker beredskapen med fem ekstra ambulansefly
Publisert: 11/12/2019 - 20:22

Trosdag 12 desember er det satt inn fem ekstrafly i luftambulansetjenesten.

Flyr med restriksjoner
Publisert: 07/12/2019 - 15:50

Det jobbes nå med en teknisk uregelmessighet på fem av de nye ambulanseflyene til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS. Av sikkerhetsmessige årsaker er de fem flyene satt på bakken.

Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Publisert: 03/12/2019 - 21:30

I november måned leverte Babcock Scandinavian AirAmbulance AS 93,28 % ambulanseflyberedskap på landsbasis. Totalt, medregnet Forsvarets helikopter i Kirkenes, ble den leverte beredskapen for hele måneden 99, 30 %.

 

Ledig stilling som medisintekniker
Publisert: 28/11/2019 - 09:40

Vi søker en ny medarbeider ved vårt medisinsk tekniske verksted i Trondheim. Verkstedet har nasjonale oppgaver knyttet til vedlikehold, feilretting og anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr i fly og helikoptre i luftambulanse- og redningstjenesten.

Ledig stilling som administrasjonskonsulent/arkivtjenester
Publisert: 21/11/2019 - 07:45

Luftambulansetjenesten HF har ledig stilling som administrasjonskonsulent/arkivtjenester. Se http://luftambulanse.no/ledige-stillinger for fullstendig utlysning.

 

Oppretter helikopterbase i Kirkenes
Publisert: 15/11/2019 - 07:24

 

Forsvaret oppretter midlertidig base med Bell-helikopter på 24 timers beredskap i Kirkenes i løpet av et døgn. Hensikten er å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark inn til beredskapen med ambulansefly blir bedre.

 

Ber om støtte fra Forsvaret
Publisert: 07/11/2019 - 11:10

 

Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24 timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidsfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark.

Setter inn ekstra ambulansefly i Finnmark
Publisert: 06/11/2019 - 21:15

 

Babcock Scandinavian Air Ambulanse (Babcock) setter inn et ekstra kortbanefly med eget mannskap for å sikre bedre ambulanseflyberedskap inn til selskapet kan levere normal beredskap med sine norske fly og piloter.  

 

Flytting av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland
Publisert: 09/10/2019 - 13:47

 

Mandag 14. oktober flyttes ambulansehelikopterbasen på Evenes midlertidig til Harstad. Det vil medføre noen endringer.

Feil om krav til levert beredskap i ambulanseflytjenesten
Publisert: 03/10/2019 - 14:21

 

Det fremsettes i flere medier en påstand om at kravet til levert beredskap for ambulansefly er 98,4 prosent. Dette stemmer ikke.

 

Sider