Nyheter arkiv

Luftambulansetjenesten får helt nye fly
Publisert: 12/06/2017 - 15:42

Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde. 

Luftambulansetjenesten styres nå av nytt helseforetak
Publisert: 11/05/2017 - 14:46

 

De fire regionale helseforetakene opprettet nylig helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Foretakets primære og prioriterte oppgave er å tilby den norske befolkning luftambulansetjenester og medisinske tjenester av høy kvalitet hele døgnet.

Ny app gir økt sikkerhet i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten
Publisert: 12/04/2017 - 15:18

Å lande på et ukjent sted med helikopter, ofte i mørket og med dårlig sikt utgjør en betydelig risikofaktor for de som jobber i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Opp gjennom årene har det vært flere alvorlige hendelser knyttet til denne delen av oppdragene.

To flyselskap konkurrerer om milliardkontrakt
Publisert: 11/02/2017 - 15:28

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS

Et svensk og et norsk flyselskap konkurrerer nå om ny milliardkontrakt i helseforetakenes ambulanseflytjeneste. Konkurranseformen er anbud med forhandling på pris og kvalitet.

Konkurransegrunnlag - Ambulanseflytjenester 2019
Publisert: 11/02/2017 - 14:07

Det vises til pressemelding publisert 11. februar 2017.

Det samlede konkurransegrunnlaget består av svært mange filer. Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i filen KONKURRANSEGRUNNLAG som gir en god helhetsoversikt, og som inneholder en tabell over den samlede dokumentstrukturen.

Tre flyselskap er klar for konkurranse om milliardkontrakt
Publisert: 27/12/2016 - 14:00

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS.

Luftambulansedagene 2017
Publisert: 01/12/2016 - 10:59

 

Luftambulansedagene tar pulsen på tjenestens muligheter og utfordringer.

I Bodø 30. og 31. januar på Thon Hotel Nordlys.

Vi garanterer faglig påfyll og ny innsikt du vil ha nytte av i ditt arbeid.

Nyhetsbrev fra Luftambulansetjenesten ANS 17.11.2016
Publisert: 17/11/2016 - 13:58

Ambulanseflyanskaffelsen er utlyst på Doffin.

Anskaffelsen av ambulanseflytjenester fra 2019 er nå lagt ut på databasen for offentlige innkjøp, Doffin.

Ett jetfly i luftambulansetjenesten fra 2019
Publisert: 14/11/2016 - 16:28

Ambulanseflytjenesten skal ta i bruk et jetfly i tjenesten fra 2019. Det ble godkjent av direktørene i de fire regionale helseforetakene i dag. Jetflyet skal stasjoneres på Gardermoen og erstatter det ene av de to kortbaneflyene som er stasjonert der.

Rekordår for Luftambulansetjenesten
Publisert: 01/11/2016 - 08:49

 

For første gang fløy landets ni ambulansefly mer enn ti tusen timer på ett år, og landet til sammen på rekordhøye 10 106 timer, mot 9967 året før. Det viser ferske tall fra årsrapporten til Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS.

 

Sider