Nyheter arkiv

Tar uro for sikkerhet og beredskap på alvor
Publisert: 02/10/2019 - 20:15

Det har i det siste kommet flere bekymringsmeldinger knyttet til ulike forhold i ambulanseflytjenesten og den leverte beredskapen med ambulansefly.

Nær halvparten av alle luftambulanseoppdrag flys i Nord-Norge
Publisert: 24/09/2019 - 11:27

 

 

Luftambulanser utfører i snitt 51 oppdrag hver dag på landsbasis.

Nesten halvparten av dem er i Nord-Norge.

Nye krav til redningsmenn på helikopter.
Publisert: 23/09/2019 - 11:58

 

Ledig stilling som operativ rådgiver
Publisert: 23/08/2019 - 08:24

Vår operative rådgiver har valgt andre arbeidsoppgaver og skal erstattes før årsskifte 2019/2020. Vi søker fortrinnsvis en erfaren helikopterpilot med gode kommunikasjonsevner. Personer med annen fly operativ bakgrunn vil bli vurdert.

Tilnærmet normal produksjon med ambulansefly i juli
Publisert: 07/08/2019 - 15:46

 

Takker Forsvaret for hjelpa
Publisert: 01/08/2019 - 13:19

Helse Nord takker Forsvaret så mye for hjelpa med helikopteret i Kirkenes.

Se informasjon på Helse Nords hjemmeside:

Luftambulansetjenesten HF ønsker å presisere
Publisert: 05/07/2019 - 18:29

 

Det har etter de siste dagers omtale festet seg et bilde av at de nye flyene Babcock skal fly for luftambulansetjenesten, ikke kan lande på flyplasser med kort rullebane (800 meter). Dette er feil.

Forsvaret har etablert midlertidig ambulansehelikopterbase i Kirkenes
Publisert: 05/07/2019 - 06:54

 

Helikopteret skal styrke beredskapen med luftambulanse i Finnmark fordi ambulanseflyberedskapen på kortbanenettet har vært for ustabil den siste uken.

Ansatte ved luftambulansebasen på Evenes tar i bruk nytt natt-losji
Publisert: 27/06/2019 - 17:02

Pressemelding

Ønsker å legge midlertidig base for ambulansehelikopter til Harstad
Publisert: 14/05/2019 - 11:24

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten HF

 

Sider